Наші плани

Графік виїздів експертів проекту «Шкільна академія підприємництва»
Романовської Д.Д., Куриш Н.К., Безручак Л.А.

№п/п
Назва навчального закладу
Дата відвідувань
Тема заняття
Проведено консультації
Перевірено
1
Підзахаричська ЗОШ І-ІІІст.
13.11.2012
Виробництво та його фактори. Продуктивність праці
По визначені переважаючої півкулі
Документацію клубу і роботу блогу клубу
2
Лужанський
ЗНЗ І-ІІІ ст.
ім. В.Орелецького
16.11.2012
Виробництво та його фактори. Продуктивність праці
По визначені переважаючої півкулі
Документацію клубу і роботу блогу клубу
3
ЗОШ №37 м.Чернівці
19.11.2012
Виробництво та його фактори. Продуктивність праці
По визначені переважаючої півкулі
Документацію клубу і роботу блогу клубу
4
Купський НВК
20.11.2012
Виробництво та його фактори. Продуктивність праці
По визначені переважаючої півкулі
Документацію клубу і роботу блогу клубу
5
Камянська
ЗОШ І-ІІІст.
21.11.2012
Виробництво та його фактори. Продуктивність праці
По визначені переважаючої півкулі
Документацію клубу і роботу блогу клубу
6
Вижницька гімназія
23.11.2012
Виробництво та його фактори. Продуктивність праці
По визначені переважаючої півкулі
Документацію клубу і роботу блогу клубу
7
Зарожанський НВК
27.11.2012
Виробництво та його фактори. Продуктивність праці
По визначені переважаючої півкулі
Документацію клубу і роботу блогу клубу
8
Коболчинська ЗОШ І-ІІІст.
27.11.2012
Виробництво та його фактори. Продуктивність праці
По визначені переважаючої півкулі
Документацію клубу і роботу блогу клубу
9
Заставнівська ЗОШ І-ІІІст.
29.11.2012
Виробництво та його фактори. Продуктивність праці
По визначені переважаючої півкулі
Документацію клубу і роботу блогу клубу
10
Ліцей №1 Чернівецької міської ради
30.11.2012
Виробництво та його фактори. Продуктивність праці
По визначені переважаючої півкулі
Документацію клубу і роботу блогу клубу

ІІ етап навчання
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
30 жовтня – 01 листопада 2012 р. Чернівецька група


Програма навчального тренінгу практичних психологів та вчителів економіки з ІКТ

Години
Тема
8.30 – 9.00
Реєстрація учасників
9.00 – 10.30
Особливості рефлексії у блозі. Спілкування у блозі – коментарі, надання доступів різного рівня Додавання сторінок, розміщення зображень, відео, створення списку посилань на  блоги обласних команд проекту,  вбудовування файлів
10.30 – 10.45
Перерва / кава, чай
10.45 – 12.15
Сервіси для збереження редагування та обміну зображеннями. Пікаса, Флікр – редагування, робота з розмірами фото, розміщення у блозі.
12.15 – 13.45
Редагування зображень для розміщення в Інтернеті. Безпека дітей в Інтернеті при розміщенні зображень
13.45 – 14.15
Обід
14.15 – 15.45
Робота з блогами. Додавання зображень  та альбомів.
15.45 – 16.00
Перерва / кава, чай
16.00 – 17.30
Інструменти для спільного онлайнового планування :
Документи Гугл.
Спілкування учасників та організаторів проекту: Скайп, Скайп-конференції, обмін файлами на порталі проекту.


Програма навчального тренінгу практичних психологів

Години
Тема
8.30 – 9.00
Реєстрація учасників
9.00 – 10.30
Процес професійного консультування – етапи та елементи процесу - зміст психологічного супроводу діяльності шкільних клубів підприємництва (вправи: «3 предмети», «Вісь життя», мозковий штурм «Що означає проактивність», «Мої найсильніші риси (ознаки)»).
10.30 – 10.45
Перерва / кава, чай
10.45 – 12.15
Консультаційна розмова. Професійне інтервю. Складання внутрішньо шкільної системи професійного консультування. Звертання до особи, яка має проблеми під час консультативного процесу. Вправи «Генограма», «Ідеальний консультант», «Моя найслабша риса (ознака)».
12.15 – 13.45
Діагностика в професійному консультуванні – комплекс психологічних тестів. Робота радника з професій. Визначення обмежень до професій. Діагностичні методики «Якорі Шайна», «Профіль зацікавлень», «Чи я це зможу зробити», «Стилі спілкування і типи поведінки», «Стилі мислення», «З тварини».
13.45 – 14.15
Обід
14.15 – 15.45
Створення професійного портфоліо в процесі консультування. Вправи на пізнання себе: 100 вмінь», «Мої життєві цінності і кар’єра», «Найвпливовіші особи – професія, зацікавлення, життєва модель», «Життєві ситуації, якими я пишаюся», «Я виграв мільйон!», «Мої вміння», «Мій характер», «Групова дискусія».
15.45 – 16.00
Перерва / кава, чай
16.00 – 17.30
Гра Сash flow

Програма навчального тренінгу вчителів економіки

Години
Тема
8.30 – 9.00
Реєстрація учасників
9.00 – 10.30
Вибрана теорія професійного розвитку і планування кар’єри. Підприємливість у плануванні кар’єри. Роль учителя у формуванні компетенцій.
10.30 – 10.45
Перерва / кава, чай
10.45 – 12.15
Планування власної діяльності. Технології, що активізують мислення, активні методи у навчанні підприємництву. Вправи «Підприємлива особа», «Критерійний покер», «Збери фігури», «Банк ідей», «Методика Метоплану»
12.15 – 13.45
Підготовка учнів до виконання ролі підприємця,
Як навчати про функціонування фірми: дидактичні симуляційні ігри, бізнес-план, маркетинг і реклама.
Впраи «Самореклама», «Перевірка ідей», «Купівля корисності».
13.45 – 14.15
Обід
14.15 – 15.45
Діяльність Шкільних клубів підприємництва. Ідеї щодо фірми. Опрацювання складання бізнес-плану.
15.45 – 16.00
Перерва / кава, чай
16.00 – 17.30
Робота із грою Cahs flow.І етап навчання
Івано-Франківський інститут післядипломної педагогічної освіти
14-17 жовтня 2012 р.

 

Data/ Дата

Liczba
godz./ кількість годин

Tematyka  zajęć/Тематика занять

Imię i nazwisko oraz podpis  prowadzącego zajęcia/ Ім’я, прізвище та підпис ведучого занять[1]
W./Лекц
Ćw./ Практ
14.10.2012
1
1
Презентація проекту, учасників програми, знайомство з тренерами. Інтеграція групи. Представлення учасників.
Романовська Діана   
14.10.2012

3
Сценарій з підприємництва:  симуляційні гра «Велике яблуко»; Симуляційна гра «Фабрика іграшок»
Куриш Наталія
15.10.2012
1
1
Основні поняття, пов‘язані з професійним консультуванням. Розвиток підприємництва та профорієнтаційна робота в школах
Здислава Баранкевич
15.10.2012
1
1
Форми роботи з учнями: індивідуальні консультації, групове консультування
Здислава Баранкевич
15.10.2012

2
Діагностика в професійній орієнтації. Стиль навчання. Домінуючий профіль. Тип особистості
Здислава Баранкевич
15.10.2012

2
Підприємницьке становлення та його компоненти. Розвиваючі ігри для роботи зі студентами
Здислава Баранкевич
16.10.2012
1
1
Вчитель ШКП у ролі особи, що підтримує розвиток компетентностей учнів
Kaтажина Koшевска
16.10.2012
1
1
ШКП як група, що має спільне завдання
Kaтажина Koшевска
16.10.2012

2
ШКП як група в процесі розвитку
Kaтажина Koшевска
16.10.2012

2
Вплив структури групи, що має спільне завдання на ефективність її дій
Kaтажина Koшевска
17.10.2012
1
2
Як створити Клуб – цілі створення, план роботи клубу
Романовська Діана   
17.10.2012

2
Обговорення організації діяльності Клубу. Підсумок занять 
Куриш Наталія
17.10.2012

2
Цілі і завдання компоненту ІКТ в проекті. Ознайомлння із платформою та Інтернет сторінкою ШАП в Польші. Безпека дітей в Інтернеті.
Безручак Людмила
17.10.2012

2
Використання блогу – щоденника роботи Клубу
Безручак Людмила
Всього годин
Здислава Баранкевич
8

Kaтажина Koшевска
8

Романовська Діана  
5

Куриш Наталія
5

Безручак Людмила
4


30

КАРТА ПРОЕКТУ
 I.                   Зміст та організація. Частина A

Назва проекту 
Шкільна академія підприємництва
Тематична сфера

Упровадження змін в освітню систему регіону. Формування підприємницьких компетентностей. 
Рік реалізації
2012-2013 
Організаційний відділ
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 
Обґрунтування проекту
Ініціативність та підприємливість є важливими компетенціями в сучасному суспільстві. Отримання відповідних компетентностей означає здатність особи втілювати ідеї в життя. Це передбачає розвиток творчості, інноваційності, здатності йти на ризик, а також вміння планувати заходи та здійснювати їх для досягнення поставлених цілей. Ці компетентності є основними та допомагають людині в її приватному та суспільному житті, а також на роботі, допомагаючи усвідомлювати контекст своєї праці і здатність використовувати шанси; вони є підставою для більш конкретних знань, вмінь та навичок, потрібних тим, хто займається або бере участь у громадській чи економічній діяльності. 
Цілі проекту


Розвиток компетентності «Ініціативність та підприємництво». Формування в учнів та вчителів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіхув бізнесі або професійній кар‘єрі. Запровадження в шкільній практиці заходів, пов‘язаних із розвитком професійної активності та підприємливості. Обмін досвідом у сфері профорієнтації та економічної активності.
Адресати проекту 

Вчителі та учні старших класів загальноосвітніх навчальних закладів
Очікувані результати проекту
Створення у Чернівецькій області 10 шкільних клубів підприємництва. Розроблені та реалізовані програми їх діяльності.
Автор/автори проекту
ORE, ЛОІППО
Керівник проекту
Ева Бобінська (ORE), Роман Шиян (ЛОІППО)
Компоненти проектуНавчання вчителів економіки та шкільних психологів. (1 навчання х 30 годин + 2 зустрічі х 10 годин = 50 годин)
·        І етап навчання (30 годин) проводився для усіх 20 учасників проекту польськими (16 годин) та українськими (14 годин) тренерами-експертами
·        ІІ етап навчання проходив у дві сесії:
-         1 сесія для усіх 20 учасників проекту (10 годин) проводилась тренером з ІКТ;
-         2 сесія (10 годин) проводилась в окремих підгрупах – для психологів проводив тренер з психології, для вчителів економіки проводив тренер з економіки.
Способи інформування про проект
Організаційний наказ Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Чернівецької облдержадміністрації, інформування керівників міських/районних методичних служб.
Розміщення інформації на офіційних сайтах Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Чернівецької облдержадміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. Розміщення інформації на регіональному блозі та платформі проекту «Шкільна академія підприємництва».
Правила набору учасників

На виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Чернівецької облдержадміністрації міськими/районними методичними службами обиралися претенденти, відповідно до профілю навчального закладу (переважно економічний). Учасниками заповнювалися анкети-заявки з описом досвіду проектної діяльності та описом мотивації участі у конкурсі.
Критерії набору учасників
Економічний профіль навчального закладу.
Відповідна фахова освіта учасників.
Досвід участі в проектній діяльності.
Мотивація учасників та керівників навчальних закладів.
Територіальний масштаб
Охоплено 8 районів області та м. Чернівці. До проекту залучено 10 загальноосвітніх навчальних заклади Чернівецької області. 
Організації та установи, які співпрацюють
Вижницька гімназія, Заставнівська ЗОШ І-ІІІ ст., Зарожанський НВК Хотинського району, Кам'янська ЗОШ І-ІІІ ст. Сторожинецького району, Коболчинський ЗНЗ Сокирянського району, Купський НВК Глибоцького району, Лужанський ЗНЗ І – ІІІ ст. Кіцманського району, Підзахаричівський НВК Путильського району, Чернівецький ліцей №1 та ЗОШ № 37 Чернівецької міської ради.
Регіональні центри зайнятості.
Викладачі та критерії вибору викладачів

Здислава Баранкевич,  Kaтажина Koшевска, Діана Романовська, Наталя Куриш, Людмила Безручак.
Фахова компетентність, сертифікація в проекті, навички тренінгової роботи, вмотивованість.
Методи роботи

Навчальний тренінг, ділова гра, стимуляційні ігри, вправи та ігрові завдання, лекції-презентації, робота в групах.
Евалюація


Вивчення рівня задоволення учасників проекту після кожного етапу та навчальної сесії проекту за допомогою анкети.
Виїзний моніторинг в шкільних клубах.
Вид сертифікату
Сертифікат учасника-тренінгу, виданий ORE
Умови одержання сертифікату
Участь у 60-годинному навчанні

ІІ. Форми вдосконалення Частина Б
№.
Тип форми
Кількість годин
Термін реалізації
Місце реалізації
Кількість учасників
Планована кількість виданих сертифікатів
1
І етап навчального семінару-тренінгу в рамках проекту «Шкільна академія підприємництва»
30
14.10–17.10 2012 р.
Івано-Франківський Інститут післядипломної педагогічної освіти
20
-
2
ІІ етап навчального семінару-тренінгу в рамках проекту «Шкільна академія підприємництва»
30
30.10-01.11 2012 р.
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
20
20
сума

60


20
20


Програма курсу удосконалення для шкільних клубів підприємництва

1.      Тематична сфера: Упровадження змін в освітню систему регіону. Формування підприємницький компетентностей.
2.     Головна ціль: Формування компетентних лідерів учнівських шкільних клубів підприємництва.
3.     Конкретні цілі:
ü      розвиток компетентності «Ініціативність та підприємництво»;
ü      формування в учнів та вчителів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
ü     обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості.

4.     Ефекти: фахова підготовка 20 педагогічних працівників до створення у Чернівецькій області 10 шкільних клубів підприємництва. Розроблені й реалізовані програми їх діяльності.

5.     План курсу:
№ з/п
Модулі

Кількість годин

загалом
лекції
майстерні
1.      
Психологія
Професійне консультування як напрям підтримки діяльності шкільних клубів підприємництва
26
4
22
2.      
Економіка
Формування ключових компетентностей щодо підприємництва та роботи шкільних клубів
20
4
16
3.      
ІКТ
Робота шкільних клубів підприємництва у сфері ІКТ. 
14
1
13
Всього
60
6.     Програмні завдання:
Назва модуля: Психологія
Кількість годин: 26
Ціль: розвиток фахової компетентності практичних психологів у галузі професійного консультування
·         підготовка фахівців до здійснення професійного консультування учасників ШКП;
·         ознайомлення з формами й методами професійного консультування;
·         удосконалення навичок здійснення професійної діагностики;
·         ознайомлення із структурою та динамікою розвитку групи;
·         визначення інструментарію для діагностики в професійній орієнтації.
Зміст занять:
Учасники:
·         опрацьовують форми й методи професійного консультування;
·         знайомляться зі змістом професійного портфоліо;
·      опрацьовують діагностичні методики, необхідні для здійснення професійного консультування;
·   вчаться використовувати метод мотиваційного інтерв’ювання у професійному консультуванні і підтримці учнів;
·         працюють з діагностичними методиками, знайомляться з ресурсами порталу http://profi.org.ua/
·   обговорюють особливості роботи професійного консультанта з групою ШКП;
·  з’ясовують, яку користь отримують консультант і учень у процесі професійного консультування;
·         визначають ролі вчителя, психолога у розвитку компетентностей учнів;
·         знайомляться із структурою та змінами в процесі розвитку групи;
·         визначають власну ролдь, цілі та завдання ШКП;
·         беруть участь у вправах, які розвивають їхню спостережливість, комунікабельність, упевненість, мотивують до активної діяльності у ШКП;
·         знайомляться та відпрацьовують схеми проведення симуляційних та розвиваючих ігор для учнів.

Назва модуля: Економіка
Кількість годин: 20
Ціль: ознайомлення з методикою формування ключових компетентностей щодо підприємництва та інноваційності; формування підприємницького ставлення в учнів. Планування заходів для шкільних клубів підприємницької діяльності. Використання активних методів навчання у процесі формуванні підприємницьких здібностей.
Зміст занять:
1. Ключові компетентності, компетентність підприємництво та інноваційність.
 Формування підприємницького ставлення в учнів.
2.  Формування активного ставлення: що від нас самих залежить?
Планування заходів для класу, школи, місцевої громади.
4.     Роль активних методів у формуванні підприємництва-підготовка пропозицій занять для шкільних клубів.
5.     Опрацювання складання бізнес-планів.
6.     Підприємливість у формування кар‘єри.
7.     Практичне заняття з основ інвестування: гра Cashflow.

Назва модуля: ІКТ
Кількість годин: 14

Ціль: ознайомлення з методикою створення блогу шкільного клубу; формування професійних компетенцій опікунів шкільних клубів підприємництва щодо виховання в  учнів інформаційної культури та комунікативних здібностей.
Зміст занять:
·         Підбір і редагування матеріалів для розміщення на блозі шкільного клубу підприємництва. Створення портфоліо клубу.
·         Робота з інструментарієм googlе для розміщення на блозі різних типів файлів
·         Обробка файлів форматів *.jpeg та  *.gif для розміщення на веб-сторінках. Створення слайд-шоу та фотоальбомів
·         Пошук відео-файлів на сайтах-файлообмінниках. Дотримання вимог до збереження авторських прав при розміщенні відео на блозі шкільного клубу
·         Методика наповнення блогу шкільного клубу підприємництва. Робота з гаджетами.Немає коментарів:

Дописати коментар