Навчальні матеріали

Лужанський ЗНЗ
“Людина для професії чи професія для людини?”
Сценарій заняття на тему використання ІКТ
Зарожанський НВК


Підзахаричівський НВК
Як спілкуватися продуктивно
Сценарій засідання «Фабрика піци»

Вижницька гімназія
Заняття з основ підприємливості «Успішна людина, яка вона?»

Сценарій заняття на тему "На порозі вибору"
Сценарій заходу з ІКТ на тему: "Розв'язування прикладних задач економічного змісту за допомогою ЕТ МS ЕХСЕL"

_____________________________________________________________
КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ КЛУБУ

ТЕМА: Складання «БІЗНЕС-ПЛАНУ»

Виконавці:

Куриш Наталія –завідувач НМЦ

 менеджменту ІППО Чернівецької області,

Белецька Світлана – методист ІППО

Севастопольського міського гуманітарного університету

Мета:

сформувати в учнів поняття про бізнес- план, його структуру, етапи підготовки складання плану,  навчити дітей складати бізнес-план;

розвивати в учнів навички та вміння підприємницької діяльності, складання бізнес-плану, давати оцінку ринковим відносинам, продовжувати формувати математичні здібності розрахунку витрат та доходів фірми;

виховувати почуття економії та працелюбності.

МЗВ: математика, географія.
Поняття:  бізнес-план.
Тип заняття: засідання клубу.
Обладнання: схема структури і зразок бізнес-плану, анкети, карта регіону, фломастери, стіки, вимоги до реклами, мультимедіа.
Методи: бесіда, пояснення, мозковий штурм, метод асоціацій, презентація, дерево економічного зростання, робота з економічними термінами, незакінчене речення .
Хід заняття
1.Оргацізація аудиторії. (1хв.)
На засіданні у клубі прошу працювати,
Щоб уміння і знання, впроваджувать й знати.
2. Активізація вмінь і навичок учнів:(3хв.)
Бесіда вчителя:
-         Наш клуб називається Клуб шкільного підприємництва.
Що ми розуміємо під підприємництвом?
-         Яка його основна мета?
-         Що ви розумієте під витратами і доходами?
3.Мотивація заняття.(3хв.)
Уявіть, що вам всім роздали однакову суму коштів (1000грн.) і ви повинні вкласти їх у своє виробництво. Але зустрівшись через рік ви обміняєтесь думками про своє виробництво побачити, що у вас різні доходи.
Складання асоціації: бізнес
5.Ознайомлення з новою темою:(20хв.)
Робота з словником: визначення бізнес-плану.
Пояснення учителя із використанням демонстраційного матеріалу:
-         Структура бізнес-плану;
-         Вимоги до структурних одиниць плану (приклад анкети для вивчення попиту на даний товар чи послуги, вивчення споживчих можливостей ринку, дослідження конкурентних структур та ринку ресурсів, вимоги до реклами, фінансування та розрахунок прибутку).
Приклад бізнес-плану який, використовуємо при поясненні вимог до структурних одиниць.
Шкільний кіоск «Pensil - book»
Засновники: троє учнів 10 класу.
Форма організації виробництва: товариство з обмежаною відповідальністю.
Місцезнаходження кіоску: рекреація першого поверху Лужанського ЗНЗ
 І-ІІІст. ім. В.Орелецького Кіцманського району  Чернівецької області.
Мета діяльності кіоску: продаж канцелярських товарів для учасників навчально-виховного процесу школи закуплені на оптовому ринку м.Чернівці.
Характеристика товару: продажу пропонуються канцелярські товари:різні види зошитів, кулькових ручок, олівців, фломастерів, лінійок ,блокноти, резинки, підтиски, папки, файли…
Дослідження споживачів: споживачами є 500 учнів школи, 55 вчителів, батьки та жителі селища.
Вивчення конкурентних структур: відсутність спеціалізованих магазинів у населеному пункті, є лише невеличкі відділи у двох  продуктових магазинах з обмеженим асортиментом канцелярських товарів, які розміщені на відстані 500м від школи.
Маркетинг і реклама: розміщення оголошення при вході до школи і учні по класах об’являють про роботу кіоску .
Вартість діяльності:  оренда  території – 4 м кв, складського приміщення і двох столів по договору із дирекцією (упаковка паперу і пачка файлів у місяць = 40грн. підставки для товару виробляємо на уроці трудового навчання. Товар закуповуємо на оптовому Калинівському ринку в м.Чернівці близько на 900грн. Націнка на товар буде становити 25%, відповідно  заробітна плата може становити 20 грн. на учня(всього 60грн.) на тиждень, витрати на доведення товару -20грн, тому фірма планує заробляти на тиждень 135 грн., які будемо вкладати зразу у товар.
Фінансування діяльності: можна розглянути два можливі варіанти фінансування: кредит у батьків по 300грн. без відсотків, або вкладання власних коштів отриманих під час новорічних щедрувань.
Сильні сторони бізнес-плану: Розвиток підприємницьких здібностей, забезпечення учнями канцелярськими товарами, відсутність конкуренції, виховання почуття економії та привчання до працьовитості.
Слабкі сторони бізнес-плану: ризик не повернути кошти, нестача часу для заняття підприємницькою діяльністю, обмеження робочого часу.
Робота в парах: вибір теми для складання свого бізнес-плану і мотивація  вибору.(5хв.)
6.Домашнє завдання: до даних ідей ваших пар скласти бізнес-план.(1хв.)
7.Закріплення вмінь і навичок:(5хв.)
Дерево економічного зростання.
Учні отримують схему дерева де вони наклеюють підписані стіки з визначеними своїми можливостями розвитку виробництва: на коріння розміщують ресурси які в них уже є, на стовбур, які потрібно придбати, або виробити, а на гілки продукт або послугу яку будуть виробляти та переваги свого виробу.
8. Рефлексія заняття:(3хв)
Незакінчене речення:
Бізнес план – це ….
Для мене найважче в складанні бізнес-плану- це…
Дякуємо за заняття.Група 1                                                                                  
Проект статуту ШКП
1.Метою створення клубу є об’єднання учнів, в яких є підприємницькі інтереси та економічні здібності. Цілями Шкільного клубу є формування конкурентоспроможного громадянина, активного, підприємливого; орієнтування учнів на професії, що користуються попитом на ринку праці; розширення співпраці з органами місцевого самоврядування, бізнесовими структурами, громадськими організаціями. Основною формою роботи є проектна діяльність.
2. Керівництво клубу здійснюється Президентом та радою клубу.
3. Членами клубу можуть бути учні 8-10 класів. Членство в ШКП здійснюється на добровільних засадах, на підставі заяви учнів та згоди батьків.
4. Учень може припинити членство в клубі за поважних причин, попередньо повідомивши раду клубу за два тижні про свої  .
5. Свою діяльність члени клубу будуть здійснювати згідно плану роботи ШКП. Інформацію про роботу клубу розміщувати на сайті школи і блозі клубу.
6.За підсумками звітного періоду всім учасникам ШКП видавати сертифікати двох зразків: за активну участь і за участь в роботі клубу. Рекомендувати до органів учнівського самоврядування учнів, чякі отримали сертифікати за активну участь.
7. Члени клубу зобов’язані:
- постійно відвідувати засідання клубу;
- брати активну участь в роботі клубу;
- дотримуватись вимог статуту.
8. За недотримання вимог клубу можуть бути позбавлені членства в клубі.
9.Засідання ШКП проводяться щотижнево (1год. в тиждень) за планом.
10. ШКП розпочинає свою діялність 5 листопада 2012 року.

Група 2                                                                                     
Проект статуту ШКП
1.     Метою створення  клубу є розвиток та підтримка підприємницького хисту. Цілі створення ШКП є формування навиків конкурентноспроможності, самопрезентації, підприємницьких здібностей. Розвиток вмінь будувати стратегії конкурентних переваг. Створення сприятливих умов для виховання рішучості, активності, вміння братии на себе відповідальність. Формування економічного мислення.
2.     Членами клубу можуть бути учні навчального закладу ,які мають бажання розвивати підприємницькі здібності віком від 12 до 16 років на основі заяви та дозволу батьків (додаток 1 :список учнів, заяви батьків).
3.     Клуб реалізовує свою программу дій згідно плану роботи (Додаток 2).
4.     Найактивніші члени клубу будуть нагороджені відзнаками, сертифікатами, призами.
5.     Члени клубу повинні відвідувати засідання клубу, брати активну участь в роботі клубу, поширювати отримані знання та навики серед інших учнів.
6.     Дата початку дії клубу – 05.11.2012. Клуб працює щотижня в приміщенні світлиці.


Група 3                                                                                    
Проект статуту ШКП
1.     Метою створення ШКП є виховання підприємницьких вмінь та навиків у підростаючого покоління з метою їх реалізації як успішних громадян суспільства. Ціллю ШКП є збагачення та поглиблення знань, вмінь учнів з економіки та суміжних наук, розвиток проактивності, розширення співпраці з органами місцевого самоврядування, формування підприємницьких інтересів у школярів і орієнтування учнів на професії, що користуються попитом на ринку праці.
2.     Членами клубу можуть бутишколярі віком 13-17 років, що будуть зараховані на підставі заяви(учні 13-14 рр. Зараховуються за згодою батьків – додаток №1).
3.     Клуб буде працювати згідно плану (додаток №2) затвердженого директором школи. Засідання клубу будуть проходити один раз на тиждень.
4.     Відзнакою для членів ШКП будуть сертифікати, а найактивніші учасники будут нагороджені поїздкою за рахунок шкільного батьківського фонду.
5.     Початком діяльності клубу вважати 1 листопада 2012 року.Цілі роботи шкільного клубу підприємництва:


  1. Формування установки на підприємливість, проактивність.
  2. Збагачення та поглиблення знань і вмінь учнів з економіки та суміжних наук.
  3. Розширення співпраці з органами місцевого самоврядування, бізнесовими структурами та громадськими організаціями.
Форми роботи:

  1. Індивідуальне та групове професійне консультування.
  2. Навчальні тренінги.
  3. Тематичні заходи:

·         екскурсії на підприємства;

·         зустрічі;

·         фестивалі професій;

·         дні підприємливості, день професії батьків;

·         еволюційні ігри;

·         бесіди...

  1. Розроблення і презентація проектів.
  2. Створення інформаційних ресурсів:

·         презентації;
·         сайти, блоги;
·         відеофільми;
·         газети.
  1. Формування учнями портфоліо.
  2. Участь в олімпіадах, конкурсах, тренінгах.cfgame.ru

Немає коментарів:

Дописати коментар